Trường ĐH Southampton Solent (Anh Quốc) Thẩm Tra Mở Liên Kết Đào Tạo Tại Trường Đại học Giao Thông Vận Tải TP. HCM

Ngày 31/10/2018, Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM đón ông John Barfoot – Trưởng ngành Quản lý xây dựng, Trường Đại học Solent (Anh Quốc) về làm việc tại trường. Buổi làm việc nằm trong khuôn khổ các hoạt động tiến tới mở chương trình Liên kết đào tạo nước ngoài hệ Đại học ngành Quản lý Xây dựng.

Đón trường ĐH Solent Anh Quốc có TS. Nguyễn Tiến Thủy – Viện trưởng Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế, ThS. Đặng Nhân Cách – Giám Đốc TT Dữ liệu và công nghệ thông tin, Cô. Nguyễn Thị Khoán, Trưởng thư viện cùng quý thầy cô đại diện các đơn vị liên quan: Viện IEC, Thư viện, TT Dữ liệu CNTT, Phòng thí nghiệm khoa Công trình Giao thông và các thầy cô, sinh viên Bộ môn Quản lý Dự án xây dựng.

Giới thiệu hệ thống đào tạo trực tuyến

Ông John Barfoot – Trưởng ngành Quản lý Xây dựng Trường Đại học Solent Anh Quốc đã có buổi làm việc với Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM về hệ thống đào tạo trực tuyến, giới thiệu hệ thống đào tạo trực tuyến của Trường Đại học Solent Anh Quốc. Trường Đại học Solent Anh Quốc sẽ chuyển giao tài liệu giáo trình toàn bộ qua hệ thống đào tạo trực tuyến của trường giúp cho việc đảm bảo chất lượng đào tạo và đánh giá. Hai bên cũng trao đổi về quy trình quản lý, phương pháp trao đổi thông tin giữa quản lý chương trình của hai bên để đảm bảo việc đồng bộ hóa giảng dạy và đánh giá của UT theo chuẩn của Solent.

Tham quan phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm và Thư viện đóng vai trò rất quan trọng trong việc thực hành và hỗ trợ tài liệu cho công tác giảng dạy và học tập. Trong buổi làm việc, Đại diện trường ĐH Solent Anh Quốc cũng đã tham quan thư viện, tham khảo các đầu sách về xây dựng (bao gồm Tiếng Anh và Tiếng Việt), hệ thống thư viện số của trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM và các trường tại Việt Nam; tham quan phòng thí nghiệm khoa Công trình Giao thông, máy móc, thiết bị phục vụ cho giảng dạy và học tập.

Đại diện 2 trường thảo luận trao đổi các phương pháp quản lý chất lượng

Ông John Barfoot – Trưởng ngành Quản lý Xây dựng Trường Đại học Solent Anh Quốc cũng đã có buổi gặp gỡ với giảng viên và sinh viên Quản lý dự án xây dựng để trao đổi về các phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng học tập cho giảng viên và sinh viên chuyên ngành.

Ông John Barfoot chụp hình cùng sinh viên ngành Quản lý Dự án xây dựng
Đại diện 2 bên chụp ảnh lưu niệm

Ngày làm việc kết thúc thành công của hai trường, dự kiến vào tháng 01 năm 2019 Trường Đại học Solent (Anh Quốc) sẽ sang thăm lần thứ 3 và 2 trường tiếp tục thỏa thuận và đàm phán các bước cuối cùng để tiến tới ký kết hợp tác mở chương trình liên kết đào tạo các ngành Thạc sỹ: Logistics và vận tải quốc tế, Đại học: Quản lý Xây dựng tại trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM.