News – Activities

Read more on news - activities

Joint-Training Programst

Logistics and Port Management

Logistics and Supply Chain Management

Master’s Degree in International Shipping and Logistics

AI – Artificial Intelligence

Outstanding lecturers – students

Read more on outstanding students

Lecturer team

Lecturer for Bachelor’s Degree program

Lecturer for Master’s Degree program

New announcements

Read more on announcements

What the media say about us

[HTV] – NHỊP CẦU DU HỌC HTV: THẠC SĨ LOGISTICS & VẬN TẢI QUỐC TẾ CẤP BẰNG ANH QUỐC ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM

[GIAOTHONG] – TRƯỜNG ĐH GTVT TP.HCM ĐƯỢC ĐÀO TẠO NGÀNH “LOGISTICS VÀ CHUỖI CUNG ỨNG”    

[GIAODUCVADOISONG ] – KHÁM PHÁ NGÀNH LOGISTICS TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO TOP ĐẦU HIỆN NAY

[TIMHIEUVIETNAM] – KHÁM PHÁ NGÀNH LOGISTICS TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO TOP ĐẦU HIỆN NAY   

[VTC] – NHÂN LỰC LOGISTICS XU HƯỚNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

[TUOITREONLINE] – CỬ NHÂN QUẢN LÍ CẢNG VÀ LOGISTICS

[THANHNIEN] – KHÁM PHÁ NGÀNH LOGISTICS TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO TOP ĐẦU HIỆN NAY

[CAFEF.VN] – ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI CỦA CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ LOGISTICS VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ CỦA ĐH SOLENT (VƯƠNG QUỐC ANH) TẠI VIỆT NAM

[VIETNAM.NET] – ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM ĐÀO TẠO THẠC SĨ LOGISTICS, CẤP BẰNG ANH QUỐC