Bộ Giao thông vận tải Quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM

Ngày 27 tháng 06 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể đã ký Quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025:


Ảnh. PGS.TS Nguyễn Xuân Phương – Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh

Nguồn: ut.edu.vn