Các phương thức tuyển sinh chương trình 100% Tiếng Anh hoàn toàn tại Việt Nam – Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Các phương thức tuyển sinh Chương trình 100% Tiếng Anh hoàn toàn tại Việt Nam với ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (chuyên ngành: Quản trị Logistics và Vận tải đa phương thức (mã ngành: 751060501E).

PHƯƠNG THỨC 1: XÉT HỌC BẠ 5 HỌC KỲ đăng ký tại đây thời hạn đến 30/5 đợt 1 và 20/6 đợt 2

PHƯƠNG THỨC 2: TUYỂN THẲNG THEO ĐỀ ÁN CỦA TRƯỜNG

PHƯƠNG THỨC 3: XÉT TUYỂN DỰA THEO KẾT QUẢ KỲ THI ĐGNL ĐHQG TP.HCM (đăng ký tại đây) thời hạn đăng ký đến 28/04

PHƯƠNG THỨC 4: TUYỂN THẲNG THEO QUY CHẾ CỦA BỘ GD-ĐT

PHƯƠNG THỨC 5: XÉT TUYỂN DỰA VÀO KẾT QUẢ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT


XEM THÊM THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH HOÀN TOÀN TIẾNG ANH TẠI VIỆT NAM (click here)