Học phí Chương trình Hoàn toàn Tiếng Anh tại Việt Nam

 

Căn cứ Quyết định số: 21.1/QĐ-IEC ngày 10/04/2023 của Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM về mức học phí chương trình hoàn toàn Tiếng Anh.

Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế thông báo đến người học mức học phí cụ thể như sau:

– Chương trình đào tạo gồm 120 tín chỉ (chưa bao gồm GDQP, GQTC)

+ Học phần Tiếng Việt: 770.000 đồng/1 tín chỉ;

+ Học phần Tiếng Anh: 1.210.000 đồng/1 tín chỉ.

– Giáo dục quốc phòng (tương đương 8 tín chỉ): Học phí theo hệ đại trà/chuẩn 

– Giáo dục thể chất (4 tín chỉ): Học phí theo hệ đại trà/chuẩn

Lộ trình tăng học phí: 0-15% theo quy định Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Chính phủ

Mọi thắc mắc liên quan đến thông tin Chương trình Hoàn toàn tiếng Anh, vui lòng liên hệ: 0906 681 588.