Chương trình TRAO ĐỔI SINH VIÊN tại trường KMOU, Hàn Quốc 2024

Chương trình trao đổi sinh viên KMOU - 2024

CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN của ĐH Quốc gia Hàng hải và Hải dương Hàn Quốc (KMOU) dành cho sinh viên các trường đối tác của KMOU, trong đó có trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM.

Sinh viên tham gia chương trình sẽ học tập tại KMOU trong một hoặc hai học kỳ và chuyển điểm về trường tại Việt Nam. Bên cạnh đó, sinh viên có thể đăng ký các suất học bổng dành cho sinh viên chương trình trao đổi do Chính phủ Hàn Quốc trao tặng (Global Korea Scholarship) để được miễn giảm chi phí học tập.

Thông tin chương trình:

1. Thời gian học

a/ Kỳ học mùa xuân: Từ tháng 3/2024 đến tháng 6/2024

b/ Kỳ học mùa xuân và mùa thu: Từ tháng 3/2024 đến tháng 12/2024

Sinh viên phải lựa chọn 1 trong 2 giai đoạn trên

Kỳ nghỉ hè: Từ tháng 6/2024 đến cuối tháng 8/2024

2. Điều kiện tham gia:

  • Sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM đã hoàn tất 2 học kỳ tại Trường
  • Sinh viên có điểm GPA từ 2.91/4.5 (Chương trình Liên kết quốc tế) hoặc 2.64/4.0 (các chương trình còn lại)
  • Sinh viên có chứng chỉ Tiếng Hàn (TOPIK) và Tiếng Anh (TOEFL iBT, TOEIC, IELTS, CEFR) là 1 lợi thế

3. Chương trình học

  • Sinh viên sẽ chọn một ngành học dựa trên ngành mình đang theo học và mục đích tham gia chương trình. Tuy nhiên, sinh viên có thể đăng ký những khóa học khác với sự đồng ý của các trường hoặc khoa.
  • Trường KMOU sẽ cung cấp khóa học Tiếng Hàn (3 tín chỉ cho 1 khóa). Sinh viên có thể chọn dựa theo trình độ của mình: Basic, Intermediate hoặc Advanced

4. Thời hạn đăng ký

  1. Thời hạn đăng ký: 22/11/2023 (Đây là thời hạn KMOU nhận hồ sơ từ UTH. Sinh viên phải gửi hồ sơ đến Viện IEC muộn nhất ngày 20/11/2023 để Viện xét duyệt và gửi đến KMOU)
  2. Thông báo kết quả: Cuối Tháng 11/2023

5. Sinh viên tham khảo nội dung hướng dẫn được đính kèm:

KMOU Incoming Exchange Program 2024

KMOU Academic Departments and Conditions forIncoming Exchange Student Program 2024

6. Hồ sơ đăng ký tham gia chương trình

Địa chỉ email nhận hồ sơ: studentsupport@iec.ut.edu.vn

Thời hạn nhận hồ sơ: ngày 20/11/2023

Lưu ý:

  • Sinh viên sau khi đăng ký và được lựa chọn tại trường, sẽ được gửi đến KMOU để xét duyệt hồ sơ. Sinh viên được chọn tham gia chương trình cuối cùng sẽ do trường KMOU quyết định.
  • Sinh viên có nguyện vọng xét học bổng sẽ đánh dấu tại Application Form
  • Nếu có bất kì thắc mắc nào liên quan đến chương trình, sinh viên liên hệ Phòng Hỗ trợ sinh viên (0938524388) để được giải đáp.

Viện IEC