Danh sách SV đã đăng ký xét học bổng đầu vào và Thông báo đăng ký bổ sung

Sau khi triển khai đăng ký xét học bổng đầu vào, Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế (IEC) đã nhận được thông tin đăng ký xét học bổng của 30/105 sinh viên (danh sách kèm theo)

Để đảm bảo không sót sinh viên và xét học bổng công bằng, IEC thông báo mở link cho sinh viên đăng ký bổ sung từ ngày 27/10 đến 22h00 ngày 30/10/2021.

Tất cả sinh viên thuộc diện xét các học bổng sau đều phải điền link đăng ký:

TT Tên học bổng Điều kiện tối thiểu để đăng ký Số lượng Ghi chú
1 Thủ khoa Điểm thi THPT >= 24, IELTS 5.5, điểm lớp 12 >= 8.0 1 suất Ưu tiên xét IELTS cao hơn
2 Vinh danh Điểm thi THPT >= 21, IELTS 5.5, điểm lớp 12 >= 8.0 2 suất Ưu tiên xét IELTS cao hơn
3 Đồng hành Điểm thi THPT >= 21, điểm lớp 12 >= 8.0 5 suất Ưu tiên xét điểm THPT
4 Trường chuyên Là học sinh các trường chuyên của tỉnh, điểm lớp 12 >= 8.0 10 suất Ưu tiên ghi danh sớm
5 Học sinh giỏi Học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên 5 suất Ưu tiên ghi danh sớm
6 IELTS IELTS 5.5 trở lên 5 suất Ưu tiên ghi danh sớm

Ghi chú:

+ Sinh viên đăng ký xét học bổng cần khai báo thông tin chính xác: Link tại đây

+ IEC sẽ xét nhiều loại học bổng, nhưng sinh viên chỉ được nhận 1 loại học bổng có giá trị lớn nhất.

+ Thời gian đăng ký: Trước 22h00 ngày 30/10/2021 (Sinh viên không điền link đúng hạn sẽ không được xét học bổng, mọi quyền lợi sau này IEC sẽ không giải quyết)

VIỆN IEC THÔNG BÁO