Hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2030

Theo quy hoạch hệ thống cảng biển vừa được Thủ tướng phê duyệt, cả nước có 2 cảng cửa ngõ quốc tế là Hải Phòng và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Nguồn: vnexpress.net