Học bổng 30% học phí cho ngành Quản trị và Kinh doanh vận tải

Nhằm khuyến khích học sinh học tập ngành Quản trị và Kinh doanh vận tải, Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh dành học bổng 30% học phí năm thứ nhất cho tất cả thí sinh đăng ký ghi danh trước ngày 15/07/2020.