Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có thêm chương trình cấp bằng quốc tế

Ngày 28 tháng 04 năm 2021, Bộ Giáo Dục và Đào tạo Việt Nam đã ký quyết định Số: 1423/QĐ-BGDĐT phê duyệt liên kết đào tạo trình độ đại học Ngành “Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng” (2 năm đầu học tại Việt Nam, 2 năm cuối học tại Hàn Quốc) do Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Hàng hải và Hải dương Hàn Quốc thực hiện. Chương trình nhằm cung cấp thị trường nguồn nhân lực “Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng” trình độ cao. Đây là bước tiến vượt bậc tiếp theo của Trường Đại học Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh trong việc hướng đến đa dạng hoạt động đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực “Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng” và đẩy mạnh hợp tác đào tạo quốc tế.

Theo đó, chương trình sẽ học hoàn toàn 100% Tiếng Anh gồm 140 tín chỉ, học 70 tín chỉ tại Việt Nam, 70 tín chỉ tại Hàn Quốc. Giảng viên là người Việt Nam và người nước ngoài có trình độ chuyên môn và đạt chuẩn Tiếng Anh theo quy định giảng dạy. 

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ nhận bằng đại học do Trường Đại học Quốc gia Hàng hải và Hải dương Hàn Quốc cấp có giá trị quốc tế. Trước khi vào học chuyên ngành, sinh viên cần đạt IELTS 5.5 (các sinh viên chưa đạt trình độ Tiếng Anh sẽ học chương trình tăng cường tại trường).

Trước đó vào năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã phê duyệt chương trình liên kết đào tạo ngành “Quản lý Cảng và Logistics” giữa Trường Đại học Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Tongmyong Hàn Quốc. Năm 2020, Bộ cũng quyết định gia hạn sau 5 năm thực hiện chương trình này nhằm tiếp tục đào tạo nhân lực Logistics trình độ cao.

Như vậy cho đến nay, Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh đã có 2 chương trình liên kết đào tạo quốc tế về ngành Logistics (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng – 2021, Quản lý Cảng và Logistics – 2015) khẳng định được vai trò, vị trí quan trọng và chất lượng hàng đầu trong đào tạo lĩnh vực này.


Chi tiết chương trình học vui lòng liên hệ:
Phòng Tuyển sinh và Truyền thông Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM
Hotline: 0906681588
Fanpage: https://www.facebook.com/IEC.GTVT
Website: https://iec.ut.edu.vn/