Sinh Viên Viện Đào Tạo Và Hợp Tác Quốc Tế (IEC) Trường ĐH Giao Thông Vận Tải TP. HCM Sôi Nổi Tham Gia Dã Ngoại Thực Hành Kỹ Năng Mềm Tại Công Viên Nước Đầm Sen

Kỹ năng mềm ngày càng trở nên quan trọng, giúp nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng cuộc sống, là một trong những yếu tố cơ bản để sinh viên gây ấn tượng cho các nhà tuyển dụng. Và đó cũng là một trong những chuẩn đầu ra trong chương trình đào tạo của trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM.

1
Sinh viên Viện IEC tham gia hoạt động dã ngoại thực hành kỹ năng mềm
4
Sinh viên tham gia hoạt động và các trò chơi tại Đầm Sen

Nhà trường không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo các học phần kỹ năng mềm, đặc biệt việc ứng dụng các kỹ năng trên lý thuyết vào thực tế. Ngày 07/04/2016 vừa qua, Viện đào tạo và hợp tác quốc tế (IEC) đã tổ chức hoạt động dã ngoại thực hành kỹ năng mềm tại Công viên nước Đầm Sen dành cho các bạn sinh viên thuộc chương trình chất lượng cao và chương trình liên kết quốc tế.
2
3