Tag Archives: CT LKQT

Cập nhật: Danh sách trúng tuyển đại học chương trình Liên kết quốc tế UTH đợt 1 năm 2022

Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh (UTH) cập nhật danh sách sinh viên trúng tuyển đại học chương trình Liên kết quốc tế đợt 1 – năm 2022   TT Mã hồ sơ Họ và tên Trúng tuyển  chuyên ngành Trúng tuyển (dự bị Tiếng Anh) 1 IECPL2201 LÊ THÙY […]