Cập nhật: Danh sách trúng tuyển đại học chương trình Liên kết quốc tế UTH đợt 1 năm 2022

Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh (UTH) cập nhật danh sách sinh viên trúng tuyển đại học chương trình Liên kết quốc tế đợt 1 – năm 2022

 

TT Mã hồ sơ Họ và tên Trúng tuyển  chuyên ngành Trúng tuyển (dự bị Tiếng Anh)
1 IECPL2201 LÊ THÙY TRÚC LINH 1
2 IECPL2202 NGUYỄN HÙNG LÂM 1
3 IECLSM2209 NGUYỄN THÁI DƯƠNG 1
4 IECLSM2212 LÊ THỊ KHÁNH HUYỀN 1
5 IECLSM2213 PHẠM GIA HUY 1
6 IECLSM2021 DƯƠNG TUYẾT ANH 1
7 IECPL2231 LÊ DUY MINH 1
8 IECLSM2229 NGUYỄN KHÁNH 1
9 IECPL2211 NGUYỄN BÁ MINH ĐẠT 1
10 IECAI2247 NGUYỄN ĐÌNH MINH NHẬT 1
11 IECPL2246 NGUYỄN MINH TRÍ 1
12 IECLSM2245 NGUYỄN HUY HOÀNG 1
13 IECPL2269 VÕ THÙY DƯƠNG 1
14 IECPL2260 LÊ NGUYỄN HỮU NGHĨA 1
15 IECPL2262 NGUYỄN ĐẶNG BÍCH THỦY 1
16 IECLSM2282 DƯƠNG MỸ NGÂN 1
17 IECLSM2279 TRẦN BÌNH MINH 1
18 IECLSM2281 PHẠM VŨ NGHĨA 1
19 IECPL22105 CAO CUNG HOÀNG TRIỀU 1
20 IECLSM22103 TẠ MINH QUANG 1
21 IECLSM22110 NGUYỄN LÊ CÔNG BẢO 1
22 IECPL22109 DANH THỊ QUỲNH NHƯ 1
23 IECLSM22136 NGUYỄN NHẬT MINH 1
24 IECPL22147 CAO ĐĂNG KHOA 1
25 IECPL22145 DIỆP QUỐC HUY 1
26 IECLSM22154 NGUYỄN BÁ ANH KHOA 1
27 IECPL22159 ĐINH THỊ XUÂN MAI 1
28 IECLSM22155 NGÔ THỊ MỸ TIÊN 1
29 IECLSM22171 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 1
30 IECLSM22192 VÕ NHƯ THẢO 1
31 IECPL22209 HUỲNH DUY TÂN 1
32 IECPL22211 LÊ NGUYỄN THÀNH ĐỨC 1
33 IECLSM22246 HOÀNG THỊ MINH PHƯỢNG 1
34 IECPL22232 ĐINH THỊ THANH THƯƠNG 1
35 IECPL22242 NGUYỄN VÂN ANH 1
36 IECPL2267 HOÀNG MINH HIẾU 1
37 IECPL2289 HUỲNH MINH TRÍ 1
38 IECLSM2296 NGUYỄN HOÀNG PHÚ TÀI 1
39 IECLSM22231 ĐẶNG GIA NGUYỄN 1
40 IECPL22215 LAO KENZO 1
41 IECLSM2265 TRƯƠNG QUỲNH NHƯ 1
42 IECPL22163 VŨ THÀNH VINH 1
43 IECLSM2252 PHAN NGỌC ANH THƯ 1
44 IECPL2216 LÂM PHƯƠNG LAM 1
45 IECPL22186 PHẠM NHƯ NGỌC 1
46 IECLSM22222 NGUYỄN VIẾT ANH HUY 1
47 IECLSM22172 HOÀNG TRỌNG NAM KHÁNH 1
48 IECLSM22153 NGUYỄN ĐỖ THANH TRÚC 1
49 IECLSM2270 NGUYỄN TRỌNG PHÚC 1
50 IECLSM22100 NGUYỄN QUANG KHẢI 1
51 IECLSM2274 NGUYỄN THỊ MINH ANH 1
52 IECLSM2273 NGUYỄN HỒNG KIM KHÁNH
53 IECPL2298 LƯU VĂN ĐÌNH
54 IECLSM22225 LÊ BÁ THÁI SƠN 1
55 IECLSM2284 LÊ VŨ ĐÌNH NGHĨA 1
56 IECLSM22218 HUỲNH LÊ THIÊN NGÂN 1
57 IECPL22255 NGUYỄN THỊ KIM KHUYÊN 1
58 IECPL2285 HỒ THỤY THƯƠNG THƯƠNG 1
59 IECPL22174 NGUYỄN MINH NHẬT 1
60 IECLSM22139 ĐẶNG VĂN SANG 1
61 IECPL2290 NGUYỄN NGỌC CÚC PHƯƠNG 1
62 IECLSM2215 ĐOÀN NAM TRUNG 1
63 IECPL2203 NGUYỄN HOÀNG SONG TUYÊN 1
64 IECLSM22205 PHẠM MINH KHÔI 1
65 IECPL2228 NGÔ THANH NHÀN 1
66 IECLSM22173 LÊ VÕ NHẬT ANH 1
67 IECPL2299 ĐÀO CHÂU DUY HƯNG 1
68 IECPL22282 THIỀU NGUYÊN THẢO 1
69 IECLSM22264 VŨ THỊ TRÚC UYÊN 1
70 IECPL22267 VŨ MINH ANH 1
71 IECLSM22254 ĐÀO THỊ XUÂN MAI 1
72 IECPL2262 HOÀNG THỊ PHƯƠNG HẠNH 1
73 IECLSM22266 ĐẶNG MINH NGỌC 1
74 IECLSM22281 NGÔ TRẦN TRÚC LAM 1
75 IECLSM22286 TRẦN NGỌC BẢO LÂM 1

 

Tiếp tục cập nhật, ….

Phòng Tuyển sinh và Truyền thông IEC