Tag Archives: dai hoi cong doan

Đại hội CĐBP các Đơn vị Tự chủ đào tạo UTH diễn ra thành công rực rỡ

Chiều ngày 28 tháng 02 năm 2023, Công đoàn Bộ phận các Đơn vị Tự chủ đào tạo tổ chức đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2023-2028 với sự tham gia của gần 30 công đoàn viên, đại diện chi ủy chi bộ và công đoàn bạn. Công đoàn Bộ phận các Đơn vị […]