Tag Archives: dai hoi dang

Đoàn kết tạo nên sức mạnh của Chi Bộ Các Đơn vị Tự chủ đào tạo Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM

Chi Bộ Các Đơn vị Tự chủ Đào tạo – Trường ĐH Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh tổ chức thành công Đại hội lần thứ hai (nhiệm kỳ 2022-2025). Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội có Đồng chí Nguyễn Tiến Thủy, Quyền Chủ tịch Hội đồng trường, Đảng […]