Thông báo: Mức học phí chương trình liên kết quốc tế năm học 2023-2024 và lộ trình đóng học phí