THÔNG BÁO – Tổ chức kỳ thi tiếng Anh chuẩn đầu ra chương trình Hoàn toàn tiếng Anh đợt tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO - Tổ chức kỳ thi tiếng Anh chuẩn đầu ra chương trình Hoàn toàn tiếng Anh đợt tháng 02 năm 2024

Viện Đào tạo và Hợp tác Quốc tế (IEC) – Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến sinh viên chương trình Hoàn toàn tiếng Anh các nội dung liên quan đến việc tổ chức kỳ thi tiếng Anh chuẩn đầu ra chương trình Hoàn toàn tiếng Anh, đợt tháng 02 năm 2024 như sau:

1. Đối tượng đăng ký

1.1. Sinh viên đã hoàn thành cấp độ B2 khóa học đợt 04/10/2023 – 28/11/2023 nhưng chưa đạt/ không tham gia kỳ thi công nhận chuẩn trình độ tiếng Anh đầu ra chương trình Hoàn toàn tiếng Anh đợt tháng 12/2023;

1.2. Sinh viên đã hoàn thành cấp độ B2 khóa học 04/12/2023 – 27/01/2024;

1.3. Sinh viên đã hoàn thành các cấp độ tiếng Anh A2, B1.1, B1.2, B1+ của khóa học đợt 04/12/2023 – 27/01/2024.

2. Lệ phí tham gia

 • Với đối tượng đăng ký mục 1.2, 1.3, Sinh viên sẽ không cần đóng lệ phí thi. 
 • Với đối tượng đăng ký mục 1.1, Sinh viên sẽ đóng tiền thi lại 300.000 VNĐ/sinh viên qua hình thức chuyển khoản bên dưới.
 • Hình thức thu: chuyển khoản
  • Chủ tài khoản: Viện đào tạo và hợp tác quốc tế
  • Ngân hàng Á Châu (ACB) – Chi nhánh: PGD Văn Thánh, Tp.HCM
  • Số tài khoản: 171379029
  • Nội dung chuyển khoản: Họ và tên SV – MSSV – Phí thi lại TA đầu ra tháng 2 2024

  Ví dụ: Nguyễn Văn A – 0123456789 – Phí thi lại TA đầu ra tháng 2 2024

3. Hình thức đăng ký

 • Sinh viên đăng ký online tại đường link sau: https://forms.gle/LzczSChkgpdv3WzG6
 • Thời hạn đăng ký và hoàn thành phí thi lại trước 17h00 Thứ bảy ngày 17/02/2024.

* Lưu ý: 

 • Sinh viên thuộc đối tượng mục 1.3 cân nhắc trình độ tiếng Anh hiện tại để tham gia kỳ thi;
 • Sinh viên chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin cá nhân để đăng ký dự thi của mình; 
 • Các trường hợp đăng ký trễ, sai thông tin hoặc không nộp lệ phí trước thời hạn sẽ bị xóa khỏi danh sách thi.
 • Trong trường hợp Sinh viên đã đăng ký tại form nhưng không muốn dự thi, vui lòng gửi đơn xin không tham dự kỳ thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra với đầy đủ thông tin cá nhân sinh viên cho Quản lý chương trình tiếng Anh, cô Nguyễn Trần Ngọc Duyên (duyen.nguyen@ut.edu.vn) trước 12h00 trưa ngày 22/02/2024 (Thứ Năm). Các trường hợp còn lại sinh viên đã đăng ký bắt buộc phải tham gia đầy đủ.

4. Tổ chức thi

 • Lịch thi
  • Lịch thi kỹ năng Nói: Chiều thứ Ba, Tư ngày 27 – 28/02/2024.
  • Lịch thi kỹ năng Nghe – Đọc – Viết: Chiều thứ Năm, Sáu ngày 290/2 – 01/03/2024.
 • Hình thức thi: Sinh viên thi trực tiếp tại trường. 
 • Nội dung thi: theo cấu trúc đề thi IELTS. Sinh viên xem mô tả cấu trúc bài thi và hướng dẫn tài liệu ôn thi tiếng Anh đầu ra chương trình Hoàn toàn tiếng Anh tại đây.
 • Phòng thi, khung giờ thi và danh sách dự thi cụ thể dự kiến sẽ được thông báo qua trang cổng thông tin sinh viên (https://sv.ut.edu.vn/ ).

5. Kế hoạch sau bài thi

 • Sinh viên xem kết quả thi trong vòng 1-2 tuần sau thi;
 • Thang điểm bài thi: 09
  • Sinh viên sẽ được công nhận đủ điều kiện chuẩn đầu ra tiếng Anh khi điểm thi lớn hơn hoặc bằng 5.5;
  • Sinh viên thuộc đối tượng dự thi mục 1.3 sẽ được xếp lớp trình độ tiếng Anh tương ứng nếu điểm thi đạt đầu vào các cấp độ cao hơn.
 • Sinh viên có quyền phúc khảo bài thi sau khi có kết quả thi. Sinh viên có 07 ngày làm đơn phúc khảo và nộp đơn tại Văn phòng Viện IEC (phòng D102).
 • Sinh viên có kết quả “Đạt” phải kiểm tra thông tin cá nhân trong danh sách công bố kết quả và phản hồi qua email nếu có sai sót trong vòng 02 ngày sau khi công bố kết quả.
 • Lệ phí thi lại dành cho Sinh viên đã hoàn thành cấp độ B2 các đợt nhưng chưa đạt/ không tham gia kỳ thi công nhận chuẩn trình độ tiếng Anh đầu ra theo đúng tiến độ: 300.000VNĐ/ sinh viên. Đợt thi tiếp thi dự kiến vào tháng 05/2024. 

6. Thông tin liên hệ

Quản lý chương trình tiếng Anh – Cô Nguyễn Trần Ngọc Duyên

Điện thoại: 0365081476

Email: duyen.nguyen@ut.edu.vn

Viện IEC trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

 • Sinh viên CT HTTA, Viện IEC;
 • Website (để t/b);
 • Lưu VT: HC, HĐDV&HTSV (Duyên, 02b).

VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)

TS. Nguyễn Tuấn Anh