Hướng dẫn tài liệu ôn thi tiếng Anh đầu ra chương trình Hoàn toàn tiếng Anh

Hướng dẫn tài liệu ôn thi tiếng Anh đầu ra chương trình Hoàn toàn tiếng Anh

Để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, các bạn cùng tham khảo bài hướng dẫn sau đây nhé.

1. Dạng thức bài thi:

Bài thi IELTS 4 kỹ năng

⮚     Thi Nghe (40 câu): 30 phút

⮚     Thi Đọc (40 câu): 60 phút

⮚     Thi Viết (2 bài viết): 60 phút

⮚     Thi Nói: 12- 14 phút/sinh viên

2. Nội dung ôn tập:

Topic: Leisure time; Business & Work; Environment; Festivals; Education

Listening

+ Completion

+ Multiple choice

+ Diagram

Reading

+ True / False / Not given

+ Matching information

+ Matching sentence endings

+ Completion

Speaking

Part 1:

+ Personal questions

Part 2:

+ Describe a person

+ Describe a place

+ Describe an event

+ Describe an object

Part 3:

+ Future questions

+ Comparing questions

+ Pros and Cons

Writing

+ Task 1: Line graph, Bar chart, Mixed Charts, Process, Map

+ Task 2: Agree & Disagree; Discuss both views; Pros & Cons; Cause-Solution-Effect

3. Link đề tham khảo:

– Cambridge test 11, 12 và 13:

Cam 11: tại đây

Cam 12: tại đây

Cam 13: tại đây

* File nghe Sinh viên có thể tìm ở Youtube.

– Mini IELTS Test online: Mini-ielts.com

 Trên đây là những thông tin hướng dẫn tài liệu ôn thi tiếng Anh đầu ra chương trình Hoàn toàn tiếng Anh. Hãy bắt đầu với việc lên kế hoạch luyện thi để đạt được kết quả tốt. Chúc các bạn thi đạt kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt tháng 02 năm 2024 nhé!