THÔNG BÁO Tuyển sinh Đại học chương trình Liên kết quốc tế đào tạo Cử nhân Logistics cấp bằng quốc tế của Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh (đợt 3)

Đăng ký xét tuyển tại: tại đây