Chương trình Thạc sĩ “Logistics và Vận tải quốc tế” tuyển sinh đợt 2

Chương trình Thạc sĩ “Logistics và Vận tải quốc tế” của Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đào tạo đợt 2 (năm 2022), ứng viên có nguyện vọng xét tuyển học chương trình điền thông tại đây.