Sinh viên đạt Học bổng khuyến khích học tập 2022 – 2023 – Chương trình Liên kết quốc tế 2+2

Sinh viên có tên trong danh sách nhận học bổng vui lòng điền thông tin STK tại link
Thời hạn: Hết ngày 30/11/2023.