THÔNG BÁO: Đóng Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên dành cho Sinh viên Liên kết quốc tế

Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế (IEC) thông báo đến Sinh viên Chương trình liên kết quốc tế về việc đóng bảo hiểm y tế năm học 2022-2023 như sau:

1) Đối tượng: Sinh viên Chương trình liên kết quốc tế

2) Hình thức: tự nguyện.

3) Mức phí đóng BHYT và thời hạn sử dụng thẻ BHYT: 563.220 đồng

(12 tháng, hiệu lực từ 01/01/2023 – 31/12/2023).

4) Thời hạn đóng phí bảo hiểm: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/11/2022

5) Cách đóng tiền Bảo hiểm y tế: Sinh viên chuyển khoản vào tài khoản sau:

Chủ tài khoản: Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Tp.HCM

Số tài khoản: 110000126050 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung: Mã số sinh viên_Họ tên sinh viên_ Tên lớp_ Chuyển tiền BHYT

Lưu ý: Sinh viên chỉ chuyển đúng số tiền đóng BHYT, không được chuyển chung với tiền học phí, không được chuyển cho nhiều bạn cùng lúc.

Lưu ý: Sinh viên hoàn tất điền thông tin cá nhân để mua BHYT tại đây.