UTH xếp hạng 30 trong Top 100 trường đại học Việt Nam 2023 theo VNUR

Mới đây, Viet Nam’s University Rankings (VNUR) vừa công bố bảng xếp hạng 100 trường đại học Việt Nam năm 2023. Theo đó, Trường ĐH Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (UTH) đứng vị trí 30 trong Bảng xếp hạng. Đặc biệt, UTH đứng vị trí 8/100 về công bố khoa học, là sự tiến bộ và nỗ lực đáng kinh ngạc trong đào tạo và nghiên cứu khoa học trong những năm gần đây.

Việc xếp hạng được thực hiện thông qua chỉ số gồm 6 tiêu chuẩn và 17 tiêu chí được lựa chọn, phản ánh khá toàn diện các chức năng hoạt động cơ bản của các cơ sở giáo dục đại học như đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

VNR đã tiến hành rà soát tất cả 237 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam thông qua việc xử lý dữ liệu thông tin rất lớn, bao gồm các báo cáo ba công khai, các đề án tuyển sinh.

Bên cạnh đó là các dữ liệu về xếp hạng (ranking), kiểm định (accreditation), định hạng (rating) vào năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, QS, THE… QS Stars, UPM, dữ liệu của Web of Science trong giai đoạn 5 năm (2018-2022), dữ liệu về hoạt động khoa học công nghệ và sáng chế của Bộ Khoa học và Công nghệ cùng với nhiều thông tin được tham khảo có chọn lọc trên các trang web có liên quan.

 

Với tuổi đời 35 năm hình thành và phát triển, đây là kết quả đáng tự hào của Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM – đánh dấu một quá trình đoàn kết, phấn đấu bền bỉ, vượt qua khó khăn của nhiều thế hệ để xây dựng Trường trở thành đơn vị đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành giao thông vận tải trong nước và quốc tế.

Với chủ trương khẳng định uy tín và thương hiệu bằng chất lượng đào tạo, học đi đôi với hành, gắn đào tạo với thực tế và nhu cầu sử dụng nhân lực của xã hội, Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM tập trung đầu tư cơ sở vật chất; xây dựng chương trình đào tạo cập nhật, hiện đại; tuyển chọn đội ngũ viên chức, giảng viên giỏi; xây dựng môi trường học tập chuyên nghiệp, hiện đại và năng động giúp người học phát triển toàn diện.

Với truyền thống 35 năm hình thành và phát triển, cùng đội ngũ cán bộ, giảng viên ham học hỏi, biết áp dụng khoa học công nghệ, tiếp thu cái mới, tiến bộ trên thế giới để có thể ứng dụng tốt trong quá trình đào tạo, giáo dục…, sẽ là giá trị cốt lõi giúp Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng phát triển vượt bậc.

Nguồn: ut.edu.vn